headerphoto

Asociace elektrického sálavého vytápění AESV

Zakládajcí členové asociace jsou výrobci, prodejci a další fizické a právnické osoby zainteresované v oblasti elektrického sálavého vytápění.

Cíle asociace

Cílem je seznámit širší odbornou veřejnost, proacovníky státní i všřejné správy, jakož i širokou veřejnost s elektriským sálavým vytápěním, s jeho vysokou energetickou i ekologickou účinností. K tomu shromažďovat a vhodným způsobem prezentovat výsledky konkrétních praktických aplikací tak i zpracovaných studií a měření.

Na základě těchto výsledků potom prosazovat v evropské i národní legislativě elektrické sálavé vytápění jako jeden z nejekonomičtějších a nejekologičtějších systémů vytápění.

 

Sálavé vytápění přináší nové standardy v moderním energeticky úsporném vytápění.

Noví členové

Asociace je otevřené seskupení firem a osob a noví členové jsou přizváni ke spolupráci po odsouhlasení nadpoloviční většiny členů.

Novinky

26.11.2012 - založení asociace AESV.

Plánované akce

Aktuálně žádné plánované akce.